Programa d’activitats EC23

logo Museu d'Arqueologia de Catalunya
Geociències Barcelona -CSIC

Dimecres 15: de 9.30 a 11.30 h
Tipus d’activitat: taller


Títol: Descobreix les cendres volcàniques

A través d'un microscopi binocular s'observa el material que ha sortit dels volcans d'Olot, Antàrtida i La Palma.


Títol: La història a través dels sediments

Els sondeigs de sediment contenen la història climàtica i ambiental de la Terra, i funcionen com a grans llibres.


Títol: Com enregistrar terratrèmols

Un sismòmetre ens permetrà veure com les nostres passes fan moure el terra i entendre millor com es podem enregistrar i localitzar els terratrèmols


Títol: Quin és el gruix de l’escorça?

Un model 3D ens mostrarà les variacions del gruix de l’escorça i de la litosfera sota la Península Ibèrica.

 

EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web