Programa d’activitats EC23

...
Grup de Recerca en Compostatge (GICOM – UAB)

Dimecres 15: de 12 a 14 h
Tipus d’activitat: demostració
Títol: Ús de nanopartícules magnètiques per a la producció de biosurfactants

Es demostrarà què són les nanopartícules magnètiques i es farà proves amb imants perquè vegin el seu magnetisme. S'hi explicarà com fem servir els residus industrials per a la producció de biosurfactants, tot implementant així l'economia circular. També s'hi explicarà quins residus industrials es poden fer servir per a la producció de productes d'algun valor afegit.

EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web