Programa d’activitats EC23

...
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Divendres 17: de 9.30 a 11.30 h
Tipus d’activitat: taller
Títol: Entra amb realitat virtual als laboratoris que fan sensors de grafè per al cervell

Presentació del projecte BrainCom, que va treballar per dissenyar sensors de grafè per recuperar la parla de pacients que han perdut la capacitat de parlar després d'un ictus o una afàsia. Aquesta tecnologia, basada en nanosensors de grafè, vol llegir l'escorça motora del cervell del pacient i reproduir les paraules que volia dir a través d'un ordinador. Aquest tipus de tecnologia s'estudia per a diferents aplicacions en el marc de l'empresa InBrain Neurotechnologies.

EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web