Programa d’activitats EC23

#
Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Dimecres 15: de 12 a 14 h
Tipus d’activitat: demostració
Títol: GARA i l'energia que ens envolta

Es tracta d'una eina adreçada a públic no especialitzat que millora l'educació cientificotècnica general de la societat a través d'un tema rellevant, la sostenibilitat energètica, per tal de mostrar solucions energètiques actuals gràcies al treball realitzat per les diferents línies de recerca de l'IREC.

És un projecte de divulgació educativa dirigit a joves i estudiants per promoure les vocacions científiques. Pretén aportar coneixements sobre la generació, emmagatzematge, distribució i consum d'energia des del punt de vista de la transició energètica.

EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web