Programa d’activitats EC23

#
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Divendres 17: de 9.30 a 11.30 h
Tipus d’activitat: presentació projecte REFUGE-ED
Títol: Presentació participativa del projecte REFUGE-ED

Presentació participativa i interactiva del projecte REFUGE-ED, un projecte Horitzó 2020 finançat per la Comissió Europea.

REFUGE-ED és un projecte de 3 anys que identifica, implementa i avalua les pràctiques basades en evidències científiques en educació (les Accions Educatives d'Èxit - AEE) i de salut mental i suport psicosocial (MHPSS), que hagin demostrat promoure l’èxit educatiu, el benestar i el sentit de pertinença dels nens (de 0 a 18 anys) amb trajectòries migratòries recents, incloses persones refugiades, sol·licitants d'asil i menors no acompanyats, amb la finalitat de millorar el seu procés d'integració.

En estreta col·laboració amb professionals, estudiants, famílies i comunitats, l'equip de recerca explora com es poden adaptar i ampliar aquestes pràctiques per satisfer les necessitats locals específiques de qualsevol institució educativa, formal, informal i no formal, de la Unió Europea. Un total de 46 camps de refugiats, centres i entorns escolars, centres d’acollida, recepció i identificació i centres d'atenció residencial institucionalitzada a Espanya, Itàlia, Grècia, Irlanda, Suècia i Bulgària implementaran aquestes pràctiques d'èxit. A cada espai, la comunitat educativa triarà les pràctiques que consideren més rellevants i treballaran conjuntament per adaptar-les a les seves necessitats específiques.

EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web