Programa d’activitats EC23

logo idaea csic
Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC)

Divendres 17: de 12 a 14 h
Tipus d’activitat: taller
Títol: Descobreix els invertebrats aquàtics de les Illes Canàries!

Sabies que a les Illes Canàries hi ha rius amb una gran biodiversitat?

Veuen al nostre taller i observa a la lupa la biodiversitat de macroinvertebrats aquàtics de les illes. Us parlarem de la seva ecologia i de la importància que tenen per a mantenir sans els rius del planeta. També aprendreu sobre les tècniques que utilitzem els científics per a agafar les mostres i el treball de recerca que duem a terme per a estudiar aquests petits organismes aquàtics.

Els macroinvertebrats aquàtics estan formats per múltiples espècies, com ara larves de libèl·lula, mosques i altres insectes que passen part de la seva vida en l'aigua per a després emergir com a adults i volar lliurement. També de petits crustacis i caragols que passen tota la seva vida sota l'aigua. Compleixen un paper essencial en els rius, per exemple, ajudant en la descomposició de fullaraca o servint com a aliment principal d'alguns peixos i ocells. No obstant això, han estat sovint oblidats per la ciència i la societat. Això ha contribuït a generar una crisi global de biodiversitat d'aigua dolça, amb espècies desapareixent a un ritme accelerat. Des de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, estudiem aquests petits organismes tan vitals per als ecosistemes fluvials. Això és especialment urgent en zones on han estat poc estudiats i, al mateix temps, els efectes de l'acció humana (per exemple, canvi climàtic, extracció d'aigua) són més severs. Un bon exemple d'aquesta situació són les Illes Canàries, on existeixen nombrosos rierols que, malgrat el seu baix cabal, alberguen una gran quantitat d'espècies (moltes d'elles endèmiques) encara per descobrir.

EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web