Programa d’activitats EC24

...
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB UPC)
Divendres 15: de 9.30h a 11.30h Tipus d’activitat: demostració Títol: Jugant amb biopotencials: el teu cos, el teu comandament
S’hi farà una explicació simplificada dels mecanismes, que, basant-se en l'activitat electroquímica de les cèl·lules excitables (biopotencials), permeten controlar funcions fonamentals de l'organisme com el pensament, el moviment i l'activitat cardíaca, entre d'altres. Posteriorment, es farà una demostració on el participant podrà col·locar-se un sistema no invasiu HMI (human-machine interface) al seu avantbraç per controlar un videojoc. El sistema consta d'un conjunt d'elèctrodes superficials que capturen aquests biopotencials per posteriorment amplificar-los i interpretar-los de manera que el senyal obtingut pugui ser utilitzat per controlar una màquina, que en aquest cas, és un videojoc.
EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web