Programa d’activitats EC22

#
Universitat de Barcelona

Dimecres 16: de 16 h a 18 h
Tipus d’activitat: Taller
Títol: La difracció d'electrons

Aquest taller ens permetrà veure una demostració pràctica i didàctica del fenomen de difracció de la llum, i com aquest està relacionat amb la microscòpia electrònica de transmissió. Els participants faran servir làsers de diferents colors i un banc òptic per entendre aquest fenomen òptic i la seva utilitat indirecta en microscòpia.

EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web