Programa d’activitats EC20

...
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

Dani Jiménez, conegut divulgador científic i el seu equip faran experiments científics a l’EspaiCiència els dies 18, 19, 20 i 21 de març en horari de matins.

L’FCRi proposa també a l’EspaiCiència el seu “Joc de turisme científic”, una App que ofereix partides de 20 preguntes amb 4 possibilitats de respostes per a cadascuna de les qüestions, relacionades amb destinacions amb rerefons científic d’arreu Catalunya. El dimecres 18, dijous 19 i divendres 20 de març, s’organitzaran 3 partides en directe per dia. Tots els participants rebran com a obsequi una motxilla. Un cop finalitzat el certamen, el guanyador/a de les 9 partides realitzades amb major puntuació per número de respostes i velocitat, obtindrà una impressora fotogràfica HP Sprocket 100.

espaiciencia.cat

EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web